K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2016 rok

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.12.2016 r., w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jrwa i intrukcji o organizacji i zakresie składnicy akt MOPS zarządzenie   zał_nr_1  zał_nr_2  zał_nr_3
  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 30.12.2016 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont MOPS więcej analityczny plan kont
  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 15.12.2016 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym więcej
  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 16.11.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw nieodpłatnego przekazania środków trwałych i pozostałych środków w Klubie Seniora MOPS Łomża więcej
  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 16.11.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydanie paczek żywnościowych więcej 
  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.08.2016 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont w MOPS w Łomży więcej        analityczny plan kont
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 22.08.2016 r., w sprawie ustalenia jednolitego wniosku o asystę Policji pracownikom socjalnym przeprowadzającym rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku więcej
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 17.05.2016 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych w ramach programu finansowanego ze środków PFRON pn „Aktywny Samorząd” więcej
  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 14.04.2016 r., w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia pilotażowego pn „Aktywny samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  więcej
  10. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.04.2016 r., w sprawie dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych prze MOPS BZiRON więcej
  11. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.04.2016 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych na 2016 rok więcej
  12. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 11.03.2016 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu Rady Klubu działającej przy Klubie Seniora więcej
  13. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.02.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej na 2016 rok więcej
  14. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.02.2016 r., w sprawie ustalenia ceny godziny dla specjalistycznych usług opiekuńczych osób z zaburzeniami psychicznymi więcej
  15. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.01.2016 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS – BZiRON na 2016 rok więcej
  16. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 04.01.2016 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat w noclegowni dla Bezdomnych więcej
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 27.11.2018
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 27.11.2018
  Dokument oglądany razy: 1032
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży