K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2013 rok

  1. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 18.12.2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
  2. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.11.2013 r., w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0162.14.2013 za 23.08.2013 r.,   więcej
  3. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.11.2013 r., w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0162.12.2013 za 19.08.2013 r.,   więcej
  4. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 06.11.2013 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia ofert do roznoszenia korespondencji MOPS w Łomży  więcej
  5. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.10.2013 r., w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości MOPS w Łomży  więcej
  6. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 01.10.2013 r., w sprawie ustalenia wzoru dokumentacji do wykonania interwencji kryzysowej przez psychologów OIK ...  więcej
  7. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 21.08.2013 r., w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników MOPS w Łomży więcej1  więcej2  więcej3
  8. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.08.2013 r., w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 0162/A20/2010/  Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 3 sierpnia 2010 r., więcej
  9. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 19.08.2013 r., w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników MOPS w Łomży więcej1  więcej2
  10. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 20.06.2013 r., w sprawie powołania komisji do merytorycznego sprawdzania wniosków złożonych programu pn „Aktywny samorząd” więcej
  11. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 13.05.2013 r., w sprawie wprowadzenia standardów i procedury wobec osób stosujących przemoc w rodzinie więcej
  12. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 13.05.2013 r., w sprawie wprowadzenia procedury kontroli pracowników MOPS korzystających ze zwolnień lekarskich więcej1 więcej2
  13. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 10.04.2013 r., w sprawie ustalenia zasad używania przez pracowników MOPS samochodów własnych do wyjazdów służbowych oraz rozliczania delegacji więcej1 więcej2
  14. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 08.03.2013 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez MOPS  - BZIRON w Łomży w 2013 roku więcej
  15. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.03.2013 r., w sprawie kryterium dofinansowania zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS  - BZIRON w Łomży w 2013 roku więcej
  16. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 12.02.2013 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych na 2013 rok więcej
  17. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 28.01.2013 r., w sprawie powołania stałej komisji na 2014 rok do wyboru wykonawców w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej 14000 EURO w MOPS w Łomży  więcej
  18. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 24.01.2013 r., w sprawie dofinansowania kryteriów ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez MOPS - BZiRON w Łomży więcej
  19. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 15.01.2013 r., w sprawie powołania stałej komisji na 2013 rok do wyboru wykonawców w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej 14000 EURO w MOPS w Łomży więcej
  20. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 15.01.2013 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w MOPS więcej
  21. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 09.01.2013 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówień publicznych w związku z realizacja projektu „EFS – Nowa droga do sukcesu” w 2103 roku więcej
  22. Zarządzenie Dyrektora MOPS dn. 03.01.2013 r., w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty do roznoszenia korespondencji MOPS więcej
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 27.11.2018
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 27.11.2018
  Dokument oglądany razy: 1305
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży